Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Dissabte, Febrer 16, 2019

Finalitat

El projecte d’Aula Oberta és un programa de diversificació curricular que té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i posar al seu abast l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta.

Destinataris

Alumnes de 4t d’ESO

Metodologia

Els alumnes que participen a l’Aula Oberta segueixen algunes matèries seguint el currículum ordinari i altres, les impartiran a partir de la realització de diferents projectes la qual cosa, permetrà treballar continguts de forma més funcional i pràctica.

Aquests projectes seran:

  • Projecte Escola Bressol.
  • Projecte Enquadernació.
  • Projecte Hort.
  • Projecte Cantina.
  • Tastets d’ofici.

Fotografies.